Top Guidelines Of تغییرات شرکت

گاهی اوقات این مصوبات و موارد با نظر دیگر شرکا نیاز به تغییر دارد که این موضوع می تواند به صورت اختیاری و یا به اجبار انجام شود.

در صورتی که شرکت سرمایه ای بیش از اندازه دارد، می توان سرمایه را کاهش داد و به شرکاء برگرداند. دقت کنید که مجمع فوق العاده باید این تصمیم را تایید کند.

در جواب می توانیم گوییم که اینچنین نبوده و هرگاه کلیه شرکا رضایت خود را در این زمینه اعلام کنند این تغییر بلا اشکال می باشد.

که اداره کل شرکت ها به بررسی این صورتجلسه پرداخته و پس از تایید این تغییرات را صادر کرده تا در روزنامه رسمی و محلی برای اطلاع رسانی منتشر شود. حال سوال اینجاست در چه صورتی باید در ثبت تغییرات اساسنامه انجام دهیم؟

این صورتجلسه باید حداکثر یک‌ ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ ها تحویل داده شود و ثبت گردد.

در همین راستا ماده ۲۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد که در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

۵. مراجعه‌ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک‌ ماه.

هزینه انحلال شرکت تا حدود زیادی بستگی به نوع شرکتی دارد که تصمیم به انحلال آن رادارید.

پس از تصمیم گیری در این مورد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، همان مجمع باید اقدام به تعیین مدیر تصفیه نماید

پایان فعالیت یک شرکت، با انحلال و اعلام رسمی آن صورت می گیرد و چه بسا شرکتی که به پایان فعالیت حرفه ای خود رسیده ولی این پایان کار و فعالیت را در قالب انحلال به ثبت نرسانده و آن را به عموم اطلاع نداده باشد، دچار مشکلات مختلف و بعضاً read more بزرگی در برابر شرکا، مدیران، اداره مالیات و نیز اشخاص ثالثی که با شرکت معامله نموده اند شود که برای جلوگیری از این مسائل و مشکلات، راهکار منطقی و قانونی ثبت انحلال شرکت است.

-در صورت ثبت تغییرات نقل و انتقال شرکت و عدم گواهی مالیاتی، نیازی به درج آگهی نیست.

۲- در صورتی که مجمع عمومی سالانه (منظور مجمع عمومی عادی است) برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.

مثلا مراحل تغییر نام شرکت با ورود و خروج اعضا متفاوت میباشد.

۲. تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *